Framtidsmöte
i Globen och på Internet

FN-dagen 24 oktober under 24 timmar 1998
Stockholm - Europas Kulturhuvudstad

Barnets Rättigheter - Agenda 21 - Vårt Förenande Vatten

Globträdets sjunde Framtidsmöte blir en stor fest i Globen på FN-dagen, den 24 oktober, 1998 5000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige och många länder i världen inbjuds att bygga Framtidsskeppet för Barnets Rättigheter och Agenda 21 i Globen och på Internet under ett dygn.
Barnen medverkar också i ceremonin och utställningen Vårt Förenande Vatten

Stockholm Hösten 96 - Till våra vänner i världen!

Ryktet går snabbt att det blir stor fest i Globen på FN-dagen 1998 - det år som Stockholm är Europas Kulturhuvudstad - Vi ska bygga Framtidsskeppet inspirerade av de båda FN-dokumenten Barnets Rätt och Agenda 21

Det var Framtidsmötet på Palladium den 21 maj 1996 som gav mersmak och en flygande start inför nästa Framtidsmöte, den 24 oktober 1998.

I Palldium byggdes det första Framtidsskeppet, ett allkonstverk från golv till tak, av 600 barn, ungdomar och vuxna. Den dagen skickades över 1000 mail från Sverige och världen som berättade och ställde frågor om Framtidsskeppet. Många som skrev kände inte till att Barnets Rättigheter och Agenda 21 är två FN-dokument som undertecknats av världens ledare.

Ett livsviktigt uppdrag

Med hjälp av Internet och andra kommunikationsmedel kan vi nå varandra över jordklotet och sprida informationen om Barnets Rättigheter och Agenda 21 Vad gör vi i Sverige? Vad gör man i andra länder? Vad kan vi göra tillsammans?

Vill du veta mer? Hjälpa till?

Läs hur vi planerar inför Framtidsmötet i Globen 98: http://wwis.upnet.se/globetree

Skicka brev, e-post eller faxa!
Gör en hemsida så vi kan länka till varandra!

PS: Barnets Rättigheter och Agenda 21= Sant!
stod det på en griffeltavla mitt i det fantastiska allkonstverket i Palladium.
Det betydde att Barnets Rättigheter och Agenda 21 träffats och börjat gilla varandra.
Framtidsmötet i Globen blir den stora föreningen för de tu - en bröllopsfest!


Barnets Rätt och Agenda 21 tillsammans blir det en stark kraft!

I Sverige har arbetet med Barnets Rättigheter och Agenda 21 pågått länge och intensivt. Miljörörelsen, kommuner och andra arbetar med Agenda 21 och Barnkonventionsgruppen, skolor och många andra arbetar med Barnets Rätt. Globträdet ingår i en grupp som tycker att Barnets Rätt och Agenda 21 hör ihop - att de tillsammans blir en helhet;
Den inre och den yttre miljön - som inspirerar och befruktar varandra.

Inspiration och uppmaning till beslutsfattare

Vi ska inspirera och uppmana beslutsfattare att alltid ha Barnkonventionen och Agenda 21 i handen när de tar beslut som påverkar barnens framtid! Många beslutsfattare säger att det blir för dyrt. Vi svarar att det blir dyrare om man inte gör det! Ett barn som inte mår bra och en livsmiljö som inte är bra blir dyrare - det som ser ut som en besparing just nu kan bli en stor räkning i framtiden.

Samarbete över många gränser

Miljoner barn, ungdomar och vuxna över hela jordklotet funderar över livsfrågor och deltar i skapande och kreativa framtidsbyggen. När vi arbetar med stora livsuppgifter måste vi samarbeta över många gränser; Åldersgänser, yrkesgränser, nationsgränser och kulturgränser. Till Framtidsmötet 98 inbjuds personer från skolor, föreningar, kommuner, organisationer, institutioner, högskolor, universitet, företag, artister, media m.fl. i Sverige och andra länder. Tillsammans bygger vi Framtidsskeppet - ett gigantiskt allkonstverk.

Stora och globala ödesfrågor löser ingen ensam När vi förenar våra krafter har vi en chans

Stockholm, hösten 1996
Kajsa B. Dahlström, projektansvarig i Globträdet

En arbetsgrupp för Agenda 21 och Barnets rätt
En arbetsgrupp med representanter från Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Svenska Kommunförbundet och Globträdet författar ett dokument som visar hur Barnets Rättigheter och Agenda 21 kompletterar varandra.


Till Globträdet Till palladium Till Barnens Budbärare Till Atlantis Vår Förenande Vatten Till Brasilien Till Kenya Till Indonesia
E-mail: globetree@globetree.se
Last Update: Oct.27 1996