Bild Atlantis

Till hemsida Till index

Välkommen till Atlantis

In English

Vi i Globträdet har en vision om Atlantis;
Ett ställe med många dörrar som öppnar nya perspektiv

Vi inbjuder:
* Alla våra sponsorer
* Kommuner och landsting
* Institutioner, organisationer och föreningar
* Skolor och högskolor
* Teatrar, muséer, bibliotek
* och alla ni andra som har något att berätta

På Atlantis kan ni t.ex. berätta vad ni gör;
* Spännande framtidsvisioner i en kommun
* Produkter som ingår i kretsloppet eller planer inför framtiden
* Projekt som ni planerar eller genomfört på skolan
* Agenda 21-arbeten och Barnets Rättigheter - idéer och förslag

Vem besöker Atlantis?
Idag är det 350 klasser och cirka 150 organisationer, institutioner, företag, föreningar m.fl som är med i Blue Wave i Sverige. De är aktivt intresserade av det som händer i Blue Wave.
Det finns också stort intresse från massmedia; dagstidningar, fackskrifter, radio och TV

Atlantis!
Atlantis kommer att bli välbesökt!
I lobbyn kommer du att möta alla som idag är med i Blue Wave;
Cirka 10.000 elever och representanter från 150 organisationer, företag,
institutioner, högskolor, muséer, bibliotek m.fl.
Vi har också fått in intresseanmälningar från 25 länder i världen - så det internationella
nätverket kommer att växa under seglatsens gång.
Det är alltså redan nu MÅNGA som möts i lobbyn!

Rapport om antal besökare
Vi erbjuder våra gäster rapport om antalet besökare!
När man annonserar i dagspress skickar ut direktreklam vet man inte hur många som
verkligen läser det som står. Vi vet hur många som besöker Atlantis - och de som
kommer har ett aktivt intresse att veta vad som pågår.

Massmedia
Massmedia har varit och är mycket intresserade av Blue Wave.
Det har skrivits många artiklar i dagspress och vecko-/månadstidningar.
TV och radio har också gjort flera reportage.
Intresset växer också internationellt.

Ring oss så skickar vi nyckeln!
Det kommer att vara en brokig skara som möts på Atlantis!
Let us join!

Globträdet:
Telefon: 08-652 35 27 Fax: 08-652 21 77


Till Globträdet Till palladium Till Barnens Budbärare Till Atlantis Vår Förenande Vatten Till Brasilien Till Kenya Till Indonesia
E-mail: globetree@globetree.se
Last Update: oct.14 1996