Åldersblandad undervisning

* att barn ska samverka över åldersgränser
* att tillvarata likheter och olikheter
* att barn stärker sin självkänsla genom att
ändra position i gruppen
* att snabbt lära sig rutiner av sina äldre
klasskamrater
* att underlätta inskolningen
* att varje barn oberoende av ålder ska få
utvecklas utifrån sin egen nivå
* att öka känslan av gemenskap och skapa
ett trivsamt klimat mellan stora och små
Tillföregående sida