Naturdagar

* att skapa respekt för natur och miljö
* att få insikt om sambandet mellan


NATUR-MILJÖ-MÄNNISKA

* att lära sig hushålla med resurser
* att lära sig gammalt hantverk och
gamla traditioner
* att lära sig vikten av rätt utrustning
för vistelse i naturen

* Vi vill ge barnen ökad livskvalite utifrån
naturen, ex. upptäcka.....vistas i.....och
inspireras av naturen.


Tillbakatill föregående sida