Projektet i Indonesien

Kreativitet, Livsstil och Miljö i Bandung på Java

Till hemsida Till index
In English

Bandung är en stor stad på Java med 2.5 miljoner invånare. Java är en av tusentals öar i Indonesien. Det finns många miljöproblem i Bandung; Alldeles för många bilar, stora sopberg, för lite vatten som också är mycket förorenat och mycket annat.

I det här projektet deltar både elever och lärare från 100 skolor. Projektet inleds med att eleverna dokumenterar och berättar om miljön där de bor och mellan hemmet och skolan. I steg två ska eleverna komma med förslag på hur man kan förbättra miljön hemma, på vägen till skolan och på skolan.

Idag är cirka 6000 elever och 200 lärare engagerade i projektet. En fantastisk resurs för att hitta lösningar på de stora miljöproblemen i Bandung. Lärarna får fortsatt utbildning och utbildar i sin tur fler lärare.
Idén till projektet föddes då chefen för Development Technology Center på Bandungs Tekniska Högskola, Dr. Gede Raka, deltog i Framtidsmötet 1992. Efter Framtidsmötet grundades Sasana Daya Chipta - -Kreativitetshuset - som är basen för projektet Kreativitet, Livsstil och Miljö i samarbete med Globträdet. Projektet har fått stor uppmärksamhet och sprider sig nu till andra högskolor i Indonesien som startar liknande projekt.

Projektet får stöd från SIDA via Forum Syd Det är det första Agenda 21 projektet för skolor i Indonesien.


Till Arena Till Palladium Till Barnens Budbärare Till Atlantis Till Globträdet Till Brasilien Till Kenya Till Indonesien

E-mail: globetree@globetree.se
Last Update: Oct.13 1996