Bild Vårt Förenande Vatten
Till hemsida Till index

Vårt Förenande Vatten

In English

Barn från hela världen förenar vatten i en gemensam skål.
När barnen häller vattnet i skålen berättar de hur viktigt deras vatten är.
Så inleds ceremonin Vårt Förenande Vatten - Our Uniting Water.
När det finns vatten från alla länder i världen i skålen överlämnas den till FN.

Du som vill veta mer om ceremonin Vårt Förenande Vatten -
Our Uniting Water kan läsa:
En ceremoni föds
Framtidsmöte på Stockholms Konserthus 1990
Att nå beslutsfattare
Our Uniting Water i världen
Kristallskålen
Vattnets destination; Förenta Nationerna
Deklarationen om Världens Vatten
Hjälp oss!
Er egen ceremoni

En ceremoni föds
Ljuset i salongen släcktes. Allt prat dog bort.
Ett litet ljus, knappt synligt, fångade publikens blickar.
Ljuset nådde en genomskinlig kristallskål till synes hängande fritt i luften.
Skuggor rörde sig mot ljusskålen. Stannade. Rörde sig igen.
Långsamt blev isen synlig, gömd av ångan som steg uppåt.
Skuggorna blev levande barn, i olika åldrar, som stod tysta i en cirkel omkring skålen. I händerna höll de kärl med vatten En efter en gick fram till kristallskålen, formad som en daggdroppe och vilande i ett stativ av silverglänsande stål.

Ett nästan ljudlöst porlande nådde ut i salongen när barnen hällde sitt vatten i skålen.
- Mitt vatten kommer från Brasilien. Min pappa bor där.
- Mitt vatten kommer från Hälsingland där vi bor på sommaren.
- Mitt vatten kommer från Indonesien. Det är hämtat från en helig källa.
- Mitt vatten kommer från sjön Sillen i Gnesta. Jag bor vid den sjön.
- Mitt vatten kommer från Victoriasjön i Kenya. Vi har inget bra vatten som vi kan dricka.

Ceremonin blev inledningen på föreställningen
"Vårt Förenade Vatten/Our Uniting Water".

Framtidsmöte på Stockholms Konserthus 1990
Med danser, sånger, musik, bilder, drama och poesi förmedlade barnen känslor och tankar om sitt vatten. Det blev en symbolhandling och ett budskap från världens barn:Rädda världens vatten! Utan vatten finns det inget liv på jorden!

Att nå Beslutsfattare
Barnen vill tala om för beslutsfattare, experter och vetenskapsmän
- Att de vill vara delaktiga i de beslut som fattas.
- Visa sin oro och sitt engagemang för den värld de skall ta över från oss vuxna.
- Att de beslut som fattas idag kommer att bli deras framtid.

Our Uniting Water i Världen
Ceremonin Our Uniting Water har framförts vid flera viktiga konferenser bl a:
1990 i Bergen vid konferensen "Action for our common future"
1990 i New York vid undertecknandet av barnkonventionen
1990 i New Delhi när FN inledde det nya vattenårtiondet "Safe Water 2000"
1990 i Morelia, Mexico vid konferensen "World Environment Day"
1992 i Dublin vid den förberedande vattenkonferensen "International Conference on Water and Environment" där barnens deklaration om Our Uniting Water finns med i slutdokumentet.
1994 i Noordwijk, Holland vid "Ministerial Conference on Drinking Water and Environmental Sanitation Implementing UNCED - Agenda 21" då delegationer från 85 länder möttes, många av dem ledda av sitt lands miljöminister.
1994 på Frivilliga U-hjälpens Dag på Skansen i Stockholm. 25 organisationer förenar sitt vatten från projekt i världen, på Sollidens scen.
1994 Grow your own School i Homa Bay, Kenya
1994 International Baccalaureate Conference, Bali, Indonesia
1995 Youth Can (Computer and Networking) American Museum of Natural History, New York, USA
1995 1*EARN, Melbourne, Australia
1995 Global Youth Forum, UNDP, Berkeley, USA
Planerade:
1995 FN-dagen, Utrikesdepartementet/Svenska FN-förbundet, Sergels Torg/Kulturhuset, Stockholm 1996 under våren: Förenta Nationernas huvudkontor, New York Vattnets Destination: Förenta Nationerna i New York När det finns vatten från alla länder i världen ska skålen överlämnas till FN i New York. Idag, oktober 1995, finns det vatten från över 100 länder i skålen.

Kristallskålen
Kristallskålen är formgiven av Olle Alberius och handblåst på Orrefors Glasbruk
Stativet är formgivet av konstnären Liss Eriksson och har tillverkats på Örsjö Bruk.
Skålen är donerad av Orrefors Glasbruk och invigdes vid Framtidsmötet 1990.

Deklaration om Världens Vatten
This bowl contains water from the continents of
Asia, Africa, Europe, the Americas and Australia.
Water from all continents
Water uniting all people on this planet
To share our water equally
To preserve our water, actively
To benefit from our water and
care for it together.
In this bowl we have water from 77 countries.
We have collected this water to express our concern
for our planet and its water.

We call it: OUR UNITING WATER

We want to know what happens with our water;
with the water in the clouds, above us,
with the water in the streams, around us,
with the water in the ground, under us,
with the water that makes us and all
animals and plants live!
You are here for an important meeting
To think of the future
We are the future and we want to join
Do not only inform us, let us be part of the work.
LET US JOIN! YOU CAN COUNT ON US!

Hjälp oss!
Vi vill gärna ha vatten från alla länder i världen i kristallskålen.
Kanske Du känner någon som bor i ett land som vi inte har fått vatten från.
Gör så här!
* Be dem som reser eller bor i ett annat land att ta kontakt med ett eller flera barn i det landet. Fråga barnen om deras vatten och var de skulle vilja hämta vatten. * Gå dit med en liten skål. Låt barnet eller barnen berätta varför just det vattnet är viktigt.
* Berätta att vattnet som ni hämtar ska finnas i en gemensam skål i ceremonin "Our Uniting Water".
* Ta gärna bilder på området - en närbild och en bild som visar landskapet omkring.
* Be gärna barnen rita, måla eller beskriva vattenstället. (Vi vill göra en bok av detta material).
* När ni tagit upp vattnet häller ni det i en liten flaska (l dl vatten räcker) och försluter den ordentligt. Det är viktigt att flaskan inte kan gå sönder - ta plast eller metall.
* Skicka flaskan till Globträdet och tala om var ni tog vattnet och vem eller vilka som var med. (Vi blir glada om vi får foton eller teckningar - men det är absolut inget krav).
* Vattnet vi får är med i nästa vattenceremoni.

Er egen Ceremoni
Our Uniting Water - där vi bor
Det kommer brev och berättelser till Globträdet från barn och vuxna som berättar hur de gör egna vattenceremonier;

Efter Sommarlovet
I en klass fick alla barn i uppdrag att ta med sig vatten efter sommarlovet. Första lektionen på terminen röjde plats så att alla kunde sitta i en cirkel på golvet. Läraren hade med sig en fin skål som sattes i mitten. En efter en fick eleverna hälla sitt vatten i den stora skålen och samtidigt berätta var vattnet kom ifrån och vad som var viktigt med just det vattnet. Det blev tillfälle att berätta om det som man varit med om under sommarlovet; platser man besökt och upplevelser man mindes.

"Det kändes hur viktigt det blev för barnen. Ceremonin förenade oss efter sommaruppehållet."

På vintern
"När det var som mörkast och vi alla var trötta tände vi värmeljus första timmen. När vi förenat våra vatten gick en efter en av eleverna fram till skålen och lade i sitt värmeljus och berättade vad man önskade inför framtiden."

Our Uniting Water - vid andra tillfällen
Ceremonin Our Uniting Water kan också bli en fin samling när en elev råkat ut för något svårt - dödsfall i familjen, en svår sjukdom eller måste resa bort en längre tid.

När man har barn från många olika länder i klassen/gruppen kan Our Uniting Water bli en samlande ceremoni. Det är samma vatten som förflyttas över jordklotet sen urminnes tider. Vattnet som är förutsättningen för allt liv på jorden.

Vi i Globträdet tackar för hjälpen!
Skicka brev och vatten till:
Globträdet
Bergsgatan 2, 3 tr
112 23 Stockholm
Tel.: 08-652 35 27 Fax: 08-652 21 77


Till Globen Till Palladium Till Barnens Budbärare Till Atlantis Globträdet Till Brasilien Till Kenya Till Indonesia
E-mail: globetree@globetree.se
Last Update: Oct.13 1996