Bild Globträde
Till hemsida Till index

Globträdet

In English

I vår kultur är fakta och information viktigt.
Förr var myten och sagan en självklar del av vardagen.
Barn lever i alla världar och i alla tider samtidigt.
Därför är barn fina uppdragsgivare till vuxna.
Genom att lyssna på barnen kan vi få många olika livsperspektiv.

Globträdet har vuxit ur en fråga som Globteatern fick av en flicka i en andraklass
" Tror ni att vi har någon framtid?"
Svaret på flickans fråga blev Globträdet som bildades 1982

Trädet har i de flesta kulturer på jorden visualiserat livet och livets utveckling.
Trädet är en självklar mötesplats.
Under trädet väcker man till liv röster som för länge sedan har tystnat
och lyssnar in viskningar som ännu inte hörs.

Jordklotet vilar i Globträdets grenverk i ett självklart kretslopp av födelse och död. Trädet har både konkret och mytisk kraft.
I Globträdet inspireras vi att pröva det vi ännu inte gjort
och våga se det vi bara anar.

Barn älskar att klättra, bygga kojor, gömma sig och berätta både troliga och otroliga historier bland trädets grenar.
En del vuxna slår följe med barnen.
Andra ser den praktiska nyttan av trädet i ett kortsiktigt perspektiv.
För att bli lyhörda inför framtiden - kanske långt in i framtiden,
måste vi också kunna se långt tillbaka i tiden.
Därför är det viktigt att vi är många med olika erfarenheter, som möts.
Att vi samarbetar över nations- yrkes-, ålders- och etniska gränser.

Globträdet bildades 1982.
Sedan dess har barn och vuxna från över 50 länder
på olika sätt utvecklat Globträdets vision och konkreta arbete.
Dessa människor ingår i Globträdets nätverk.

Globträdet har Globrötter.
Globrötter är människor som ger fakta, känsla och livserfarenhet
till oss som arbetar i Globträdet.

Globträdets praktiska arbete bedrivs i Globträdsgrenarna.
De mest bärande grenarna är:
Globteatern - pedagogisk teater
Globögat - film och dokumentation

Det vi gör idag blir barnens framtid
Globträdet samarbetar med:
förskolor, skolor och högskolor
föreningar och studieförbund
företag och institutioner

Globträdet deltar i uppläggning av konkreta projekt och program
fortbildning och seminarier
studiedagar,temadagar/kvällar
konferenser och fortbildning

Till Globen Till Palladium Till Barnens Budbärare Till Atlantis Globträdet Till Brasilien Till Kenya Till Indonesia
E-mail: globetree@globetree.se
Last Update: Oct.13 1996